Home CMAW
HOME

1939 - 1945
HOME

Welkom op de site van CMAW.nl wat staat voor: Collectie Militaire Attributen Walcheren.
Klik op onderstaande link voor het doel met betrekking tot deze site:
Doel van CMAW.nl © 2009-2016

Ik verzamel sinds 1972 allerhande zaken die maar iets te maken hebben met de gevechten die plaatsvonden op Walcheren in 1940 en 1944. Verzameld wordt in hoofdzaak militaire objecten van Hollandse en Franse origine  van voor 1940. Verder wordt verzameld Engels materiaal van voor 1945 gericht op de 52nd Lowland Division, de 41, 47 en 48 Royal Marines Commandos, de Army Commandos van No 4 en No10. Van deze laatste eenheid wordt gezocht naar materiaal van de Troops No 2 (Dutch) No 4 (Belgium) en No 5 (Norge).
Canadees materiaal van de 2e infanterie divisie wordt tevens gezocht. In het bijzonder materiaal van de 5th Cdn Inf. Bde, bestaande uit de regimenten Black Watch of Canada, Calgary Highlanders en Regiment de Maissoneuve.

Op Duits gebied wordt gezocht naar objecten, achtergelaten op het Walcherse strijdtoneel.
Er wordt onder andere gezocht naar materiaal uit 1940.

Tijdens de bezettingstijd waren op Walcheren voornamelijk verschillende infanterie divisies gelegerd, de 19 Luftwaffenfeld Division was er in 1943 gelegerd. Later kwamen er ook nog diverse eenheden van de Festungsstamm Truppen bij. Verder waren hier diverse Kriegsmarine eenheden aanwezig. De “blauwe”marine was in de Vlissingen gestationeerd en daarnaast was het de “Feldgraue”Marine Artillerie die de zgn. Flak en Seeziel batterijen bemanden.
Deze laatste waren de Duitse troepen die in november 1944 de geallieerden militairen de zwaarste verliezen zouden toebrengen. Er waren ook Luftwaffe eenheden de hele bezettingstijd door aanwezig. Het ging dan om vliegend personeel (vliegveld Vlissingen),  Flak Artillerie en Nachrichten personeel wat enkele radarstations bemande.
In Westkapelle werden de 2 radarinstallaties bemand door een zgn. Funkmesshalbzug ondergebracht bij de Marine Artillerie Abteilung 202.
Voor de Bunkerbouw  was de Organisation Todt ruimschoots aanwezig samen met de Festungspioniere van Heer en Marine,die bepaalde waar de bunkers gebouwd
moesten worden.
De Reichs Arbeidsdienst bouwde o.a. loopgraven, mitrailleur en mortierstellingen.
Van bovengenoemde eenheden wordt materiaal gezocht en verzameld.

Vanaf 1972 was het uiteindelijke doel, het verzamelde materiaal te exposeren in een permanent museum. Na vele tijdelijke exposities  is dit ook nu nog het uiteindelijke doel.
Er wordt nog steeds gezocht naar een geschikte ruimte.
Wie kan mij hier mee helpen!


© CMAW.NL 2009 - 2016