Home CMAW
HOME

1939 - 1945
DOEL CMAW

Een aantal pagina’s ofwel foto’s op deze website kunnen door sommige bezoekers
als confronterend worden ervaren.

Om eventuele misverstanden te voorkomen:
onze exposities en website dienen niet ter verheerlijking van,
nationaal socialisme, fascisme, militarisme, oorlog ofwel (wapen)geweld in wat voor hoedanigheid ook.

De eigenaars van deze website hebben het volgende doel:
het verwerven, conserveren en eventueel vakkundig restaureren van militaire attributen verwant aan de Slag om de Westerschelde en in het bijzonder de Slag om Walcheren.

De verworven militaire en evt. civiele attributen dienen uitsluitend voor geschiedkundige studie, uitbreiden van kennis en het toetsen en ondersteunen van verhalen en of geschiedschrijving.
Deze kennis wordt waar mogelijk gedeeld met andere geïnteresseerden in militaire historie
mbt. Slag om Walcheren, Atlantik-Wall, bunkers en militaria.

Hoofddoel is vanaf 1975, al dit verworven materiaal onder te brengen in een nieuw op te richten museum dat de volledige geschiedenis van Walcheren in de Tweede Wereldoorlog
verteld aan de hand van authentieke voorwerpen.
De periode 1939-1946 kent vele facetten en gestreefd wordt mogelijk alle te vertellen in het nieuwe museum.
Er wordt gestreefd, origineel materiaal onder te brengen in grote diorama’s om een zo waarheidsgetrouw en een historisch verantwoord beeld te creëren van de vreselijke gebeurtenissen in een tijd dat Walcheren en zijn bevolking in het middelpunt van de Tweede Wereldoorlog stonden.

De eigenaars van deze website willen u erop attenderen dat de verschrikkelijke verliezen bij alle strijdende partijen in mei 1940, de periode bezetting 1940-1944 en in het bijzonder november 1944 blijvend te herinneren/herdenken.

Geschiedenis laat zich niet verdringen en zou als waarschuwing moeten dienen voor de komende generaties. Een bijdrage willen wij proberen te leveren met onze exposities en website. Niets meer en niets minder.

www.cmaw.nl
info@cmaw.nl


© CMAW.NL 2009 - 2014